dissabte, 24 de març de 2012

Ajuts al transport públic per a persones en situació d'atur

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en cerca de feina, s’ofereix un ajut aplicable a un tipus de títol de transport integrats, unipersonal i de llarga durada.
Persones beneficiàries
Podrà optar a aquest ajut la persona treballadora en situació d’atur que, a més a més,
a) percep un subsidi per desocupació d’import inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)
o bé compleix els tres requisits següents
b.1) percep qualsevol altre ajut inferior al SMI o no en rep cap;
b.2) està inscrita com a demandant d’ocupació un mínim de 12 mesos en els darrers dos anys; i
b.3) es troba en un procés de cerca de feina tutoritzat pel SOC, el qual requereixi de mobilitat freqüent
Per a més informació cliqueu aquí


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada